Tere tulemast!


Meie blogi "Parimad praktikad" toetab meie õppeprotsessi innovaatilist organiseerimist ja sisaldab ainetundide materjale, õpetajate enesetäiendust mitmel erineval moel, parimate kogemuste jagamist ja saamist, muid klassi- ja kooliväliseid digitegevusi. 


Kärla Basic School digital blog

The current website supports our study process in an innovative way and consists of lesson materials, teacher's various self-developments, gaining and sharing the best experience, and other class- and school based digital activities. 

© Kärla Põhikool 2018

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started